Wiadomości branżowe

Inżynierowie Sweco Hydroprojekt Kraków realizują pierwszy w Polsce projekt przeciwpowodziowego wału doświadczalnego

Inżynierowie z firmy Sweco Hydroprojekt Kraków wspólnie z naukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odpowiadają za opracowanie dokumentacji projektowej wału doświadczalnego w Czernichowie. Celem projektu jest stworzenie zabezpieczeń przeciwpowodziowych wzdłuż Wisły oraz wytycznych dla instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem powodziowym. Prace badawcze mają potrwać trzy lata.

Inżynierowie z firmy Sweco Hydroprojekt Kraków wspólnie z naukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odpowiadają za opracowanie dokumentacji projektowej wału doświadczalnego w Czernichowie. Celem projektu jest stworzenie zabezpieczeń przeciwpowodziowych wzdłuż Wisły oraz wytycznych dla instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem powodziowym. Prace badawcze mają potrwać trzy lata.  

Projekt ?Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia? to pierwszy taki eksperyment w Polsce. Projekt zakłada wykonanie wału doświadczalnego w postaci zamkniętego wydłużonego pierścienia o długości ok. 200 m tworzącego zbiornik napełniany cyklicznie wodą (symulacja przejścia fali powodziowej) pobieraną z Wisły.

Eksperymentalny zbiornik powstanie poza istniejącym wałem przeciwpowodziowym, na terenie łąk wydzierżawionych w tym celu od Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w gminie Czernichów w pobliżu Krakowa, która w 2010 roku została bardzo zniszczona przez powódź. 

Zadaniem inżynierów ze Sweco Hydroprojekt Kraków jest opracowanie dokumentacji projektowej wału doświadczalnego wraz z zapleczem, pompownią, rurociągami zasilającymi i odprowadzającymi wodę, zasilaniem energetycznym i automatyką sterującą dopływem i odpływem wody do zbiornika wału doświadczalnego, a także projektu rozbiórki wału po zakończeniu badań oraz projektu rekultywacji terenu.

? Nasi inżynierowie współpracują ponadto przy opracowywaniu scenariuszy pracy wałów dla różnych typów konstrukcji, rodzaju podłoża i warunków pracy (obciążeń, czasu podlegania obciążeniom), a także ocenie parametrów geotechnicznych wału eksperymentalnego i konsultacjach pod kątem prawidłowości odwzorowania typowych obwałowań i przydatności dla potrzeb monitoringu. Dzięki temu eksperymentowi możliwe będzie stworzenie systemu prowadzenia ciągłej, bieżącej obserwacji stanu wałów przeciwpowodziowych, sprawne przekazywanie, analiza i interpretacja otrzymanych informacji wspomagająca zarządzanie kryzysowe w stanach zagrożenia powodzią ? mówi Zbigniew Olszamowski, Główny Specjalista, Sweco Hydroprojekt Kraków.

Po zakończeniu badań zadaniem Sweco Hydroprojekt Kraków będzie opracowanie we współpracy z naukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej:  

  1. wytycznych projektowania wyposażenia projektowanych i istniejących wałów przeciwpowodziowych w urządzenia kontrolno-pomiarowe niezbędne dla systemu monitoringu wałów przeciwpowodziowych,
  2. wytycznych dotyczących zakresu badań niezbędnych dla prawidłowego zaprojektowania urządzeń pomiarowo kontrolnych istniejących i projektowanych wałów przeciwpowodziowych,
  3. rekomendacji dla instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem powodziowym, czyli  opracowanie metod i narzędzi prognozowania stanu obwałowań w zależności od symulowanych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych.
A to już wiesz?  Nowoczesny dom ? co to naprawdę znaczy

Obwałowanie doświadczalne zostanie wykonane z miejscowego materiału używanego do budowy obwałowań w tym rejonie. Zostaną w nim umieszczone czujniki zarówno dostępne obecnie na rynku jak i specjalnie w tym celu projektowane przez firmę NeoSentio.

Celem eksperymentalnego projektu jest stworzenie systemu ?wczesnego ostrzegania?, który dostarczając bieżącej informacji o dynamice i natężeniu procesów zachodzących w  obwałowaniach przeciwpowodziowych oraz oceniając - na podstawie przeprowadzonej bieżącej  analizy pozyskiwanych danych - skalę i prawdopodobieństwo a także lokalizację i prawdopodobny czas wystąpienia zagrożeń, ma za zadanie wspomaganie procesów podejmowania decyzji przez służby i organy odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową.

Projekt realizowany jest w ramach grantu przyznanego konsorcjum przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dotychczas wykonane zostały prace geodezyjne i geologiczne. Opracowana została również wstępna koncepcja wału doświadczalnego. Całość prac badawczych przewidziano na trzy lata, a budowa wału eksperymentalnego na II i III kwartał 2014 r.

Inicjatorem badań są naukowcy z AGH w Krakowie, która jednocześnie przewodzi konsorcjum, składającemu się ze Swego Hydroprojekt Kraków oraz firmy NeoSentio. Koordynatorem projektu jest profesor Krzysztof Zieliński, kierownik Katedry Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH.    

Sweco Polska

Grupa Sweco Polska świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i doradztwa technicznego. W skład Grupy wchodzi obecnie 5 spółek: Sweco Polska (spółka-matka) oraz cztery firmy z wieloletnim doświadczeniem i tradycją na polskim rynku: Sweco Architekci (dawniej: APA Markowski Architekci), Sweco Hydroprojekt Kraków (dawniej: Hydroprojekt Kraków), Sweco Infraprojekt (dawniej: Transprojekt Kraków) oraz Finnmap Polska. Ostatnia z wymienionych spółek, wchodząca w skład przejętej przez Sweco AB w lutym 2012 r. fińskiej Grupy FMC, dołączyła do Grupy Sweco Polska w styczniu 2013. Finnmap Polska świadczy usługi projektanckie i konsultingowe m.in. w branży budownictwa przemysłowego i komercjalnego.

Głównym obszarem działań Sweco Polska jest projektowanie obiektów infrastrukturalnych, hydrotechnicznych, przemysłowych oraz architektonicznych, których projekty realizowane są w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju. Coraz szerszy wachlarz kompetencji specjalistów Sweco w Polsce pozwala na realizację kompleksowych projektów w oparciu o najwyższe światowe standardy. Grupa Sweco Polska zatrudnia ok. 200 wysoko wyspecjalizowanych inżynierów, architektów i doradców technicznych.

A to już wiesz?  Domy energooszczędne oczami ekspertów - projekty domów LIPIŃSCY DOMY

www.sweco.pl

Sweco Hydroprojekt Kraków

Jedno z najbardziej znaczących biur projektów specjalizujących się w budownictwie obiektów gospodarki wodnej. W ramach usług firma realizuje pełny zakres dokumentacji projektowej, w tym kompleksowe studia, projekty budowlane i wykonawcze. W ostatnim dziesięcioleciu realizację dwóch obiektów ? Toru Kajakarstwa Górskiego w Krakowie i Małej Elektrowni Wodnej przy Stopniu Wodnym w Łączanach, dla których dokumentację projektową opracowywał Hydroprojekt Kraków, uhonorowano prestiżową nagrodą ?Budowa Roku?.

Według dokumentacji Hydroprojektu Kraków realizowane jest aktualnie przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rz. Nysy Kłodzkiej oraz modernizacja zbiornika Nysa. W swoim portfolio  Biuro posiada również projekt uporządkowania gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz projekt modernizacji obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, projekt modernizacji obiektów zbiornika Wisła Czarne, a także projekt przebudowy rzeki Rawy w Katowicach.

Źródło Sweco Polska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy