Wiadomości branżowe

Serinus planuje w 2014 zwiększenie produkcji nawet o 35 procent i wydatki na inwestycje w wysokości 55 mln USD

Serinus Energy, spółka wydobywcza, notowana na parkietach w Warszawie i Toronto, planuje znaczące zwiększenie produkcji ropy i gazu w Tunezji oraz na Ukrainie. W bieżącym roku zakłada inwestycje na poziomie 55 mln USD , które obejmą wykonanie m.in. ośmiu nowych odwiertów. Finansowanie będzie pochodziło z bieżących wpływów ze sprzedaży ropy i gazu oraz z pożyczki

Serinus Energy, spółka wydobywcza, notowana na parkietach w Warszawie i Toronto, planuje znaczące zwiększenie produkcji ropy i gazu w Tunezji oraz na Ukrainie. W bieżącym roku zakłada inwestycje na poziomie 55 mln USD , które obejmą wykonanie m.in. ośmiu nowych odwiertów. Finansowanie będzie pochodziło z bieżących wpływów ze sprzedaży ropy i gazu oraz z pożyczki udzielonej przez EBOiR.

Produkcja ropy i gazu w 2013 roku osiągnęła na koncesjach Serinusa średnio 4.084 boe dziennie, zaś w grudniu 2013 roku średnia dzienna produkcja osiągnęła poziom 4.986 boe dziennie. Na ten wynik składała się produkcja gazu i kondensatu na Ukrainie, osiągając wartość 597,5 tys. m sześć. gazu dziennie i 110 baryłek kondensatu dziennie oraz produkcja ropy i gazu w Tunezji, gdzie osiągnęła średni poziom 1.026 baryłek ropy dziennie i 56.633 m sześć. gazu dziennie. Od połowy 2010 roku produkcja na Ukrainie wzrosła pięciokrotnie. Aktywa w Tunezji, przejęte w czerwcu 2013 roku niosą za sobą podobny potencjał wzrostu produkcji.

Zarząd Serinusa planuje w 2014 wzrost wydobycia zarówno na Ukrainie jak i w Tunezji ? w sumie produkcja ma wzrosnąć w porównaniu do 2013 roku o 35 proc.

Całość inwestycji w koncesje Serinusa pochłonie 55 mln USD. Na tę sumę składają się wydatki na osiem odwiertów, które zostaną wykonane w Tunezji, na Ukrainie i w Rumunii. Prace w Tunezji będą finansowane z EBOiR, na Ukrainie z bieżących przepływów pieniężnych, zaś w Rumunii dzięki przepływom pieniężnym grupy.

- Doświadczenia naszych inżynierów i geologów pracujących na Ukrainie, pokazują, że istnieją znaczące rezerwy w pozyskanych przez nas koncesjach w Tunezji. Liczymy, że inwestycje zaplanowane na bieżący rok spowodują znaczący wzrost produkcji ropy i gazu w naszych koncesjach w tym kraju, podobnie jak dokonaliśmy tego na Ukrainie. Będzie to również znaczący krok w dywersyfikacji ryzyk geograficznych. Plan na ten rok zakłada zwiększenie całościowej produkcji o 30-35 procent. ? powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

A to już wiesz?  Fotowoltaika alternatywą dla wysokich cen energii elektrycznej

 

O Serinus Energy

Serinus Energy to międzynarodowa spółka wydobywająca oraz poszukująca ropy naftowej i gazu, posiadająca zdywersyfikowany portfel projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii: 13 koncesji na 3 kontynentach, m.in. na Ukrainie w Tunezji, Brunei i Rumunii. Średnia miesięczna produkcja z aktywów na Ukrainie (gaz ziemny) i w Tunezji (ropa naftowa) wynosi ponad 5.000 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (boepd), zaś rezerwy 2P dla Ukrainy i Tunezji wynoszą 20,6 milionów baryłek ekwiwalentu ropy (MMboe). W ciągu 3 lat od rozpoczęcia inwestycji na Ukrainie produkcja wzrosła ponad pięciokrotnie. Serinus Energy jest notowany na dwóch parkietach: na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (TSX). Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. ? międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements)

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań Spółki lub jej spółek zależnych, jak też odnoszących się do określonych odwiertów wykonanych lub które będą wykonywane, lub do badań sejsmicznych, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze występujące na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy