Wiadomości branżowe

Serinus rozpoczyna kolejny odwiert w Brunei

Teaser

Serinus Energy rozpoczęła prace wiertnicze przy odwiercie Luba-1 w Bloku L w Brunei. Jest to drugi odwiert, realizowany w programie na 2013 rok, który jednocześnie wypełnia zobowiązania wynikające z koncesji. Celem odwiertu jest poszukiwanie ropy i gazu w zalegających blisko linii brzegowej piaskowcach ? dotychczas nie badanych przez Serinusa, a stanowiących tradycyjne cele w Brunei. Prace zaczęły się 11 listopada i mają potrwać ok. 35 dni.

Luba-1 to czwarty w Bloku L i jednocześnie drugi po Uskok Lukut-1 odwiert zaplanowany w ramach 2 fazy programu prac poszukiwawczych w Brunei w 2013 roku. Tym samym Serinus zrealizował prace, do których zobowiązał się w ramach przyznanej koncesji poszukiwawczej. Głównym celem odwiertu jest zbadanie przybrzeżnych piaskowców, które są tradycyjnymi celami poszukiwawczymi w Brunei. To oznacza również, że Luba-1 będzie badał inne potencjalne złoże niż odwiert Lukut-1, z którego uzyskano dotychczas niekomercyjne przepływy gazu. Luba-1 został zaplanowany jako odwiert kierunkowy, a pierwotne cele znajdują się na głębokości 2 802 metrów (mierzonej wzdłuż osi odwiertu), a na głębokości 2 360 metrów mierzonej od poziomu powierzchni.

? Z odwiertem Luba-1 wiążemy nadzieje, bowiem to właśnie na przybrzeżnych wodach Brunei wydobywane są znaczące ilości ropy naftowej przez największe koncerny świata. Wcześniejsze badania sejsmiczne wskazują na obecność węglowodorów, jednak oszacowanie ich komercyjnego potencjału będzie możliwe dopiero po wykonaniu odwiertu ? powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich Serinus Energy.

Eksperci Serinusa przewidują poziom ciśnienia, który nie powinien przeszkadzać w osiągnieciu planowanej długości odwiertu. Podczas prac przy odwiercie Lukut-1, wystąpiło niespodziewanie wysokie ciśnienie, które uniemożliwiło dalsze drążenie.

Zgodnie z raportem RPS z 12 listopada 2012 roku, zasoby perspektywiczne dla obiektu poszukiwawczego Luba-1 nie obciążone ryzykiem i dla 90% udziału netto Serinus, zostały oszacowane w przedziale od 77 mln baryłek ekwiwalentu ropy (MMboe) w kategorii High Estimate do 10 MMboe w kategorii Low Estimate, z 32 MMboe w kategorii Best Estimate.

***

W Brunei Serinus ma 90 proc. udział w Bloku L poprzez spółką zależną (100 proc. udziałów) Kulczyk Oil Brunei Limited, posiadającą 40 proc. udziałów w Bloku, oraz poprzez spółkę zależną (100 proc. udziałów, operator) AED SEA, która posiada 50 proc. udział w Bloku. Pozostałe 10 proc. udziałów jest własnością niepublicznej spółki z Brunei, która współpracuje z Serinus na warunkach rynkowych.

 

O Serinus Energy

Serinus Energy to międzynarodowa spółka wydobywająca oraz poszukująca ropy naftowej i gazu, posiadająca zdywersyfikowany portfel projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii: 13 koncesji na 4 kontynentach. Średnia miesięczna produkcja z aktywów na Ukrainie (gaz ziemny) i w Tunezji (ropa naftowa) wynosi ponad 5.000 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (boepd), zaś rezerwy 2P dla Ukrainy i Tunezji wynoszą 20,6 milionów baryłek ekwiwalentu ropy (MMboe). W ciągu 3 lat od rozpoczęcia inwestycji na Ukrainie produkcja wzrosła ponad pięciokrotnie. Serinus Energy jest notowany na dwóch parkietach: na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (TSX). Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. ? międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements)

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań Spółki lub jej spółek zależnych, jak też odnoszących się do określonych odwiertów wykonanych lub które będą wykonywane, lub do badań sejsmicznych, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze występujące na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy