Wiadomości branżowe

TAURON Wytwarzanie: dane środowiskowe potwierdzone certyfikatem

TAURON Wytwarzanie przeszedł pozytywnie audyt recertyfikacyjny zintegrowanego systemu zarządzania oraz ponowną weryfikację systemu EMAS. 

Badanie audytowe spółki odbyło się w drugim kwartale 2013 r. i zostało przeprowadzone przez jednostkę certyfikacyjną ?Polski Rejestr Statków - Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania?. 

Wyniki weryfikacji i walidacji potwierdziły zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska. Zgodnie z oświadczeniem weryfikatora, dane i informacje zawarte w zaktualizowanej deklaracji środowiskowej obiektów dają rzetelny, wiarygodny i prawdziwy obraz ich działalności. 

TAURON Wytwarzanie otrzymał certyfikat potwierdzający zgodność zintegrowanego systemu zarządzania z wymaganiami norm: ISO 9001, ISO 14001 i PN-N 18001. 

- Realizacja planów biznesowych jest związana z kierunkami wyznaczonymi w Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2012-2015 z perspektywą do 2020 r. Jednym z nich jest ochrona środowiska w łańcuchu wartości ? TAURON Wytwarzanie minimalizuje wpływ na środowisko, wykorzystując najlepsze standardy i systemy zarządzania środowiskowego ? mówi Stanisław Tokarski, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie

W TAURON Wytwarzanie zintegrowany system zarządzania funkcjonuje już od kilku lat. Początkowo dotyczył jakości i środowiska, później został uzupełniony o zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. System obejmuje teraz wszystkie komórki organizacyjne. Jego wprowadzenie umożliwia bardziej efektywne zarządzanie produkcją, oddziaływaniem na środowisko oraz bezpieczeństwem pracy.

Dodatkowo oddziały: Elektrownia Łaziska, Elektrownia Jaworzno III, Elektrownia Siersza i ZEC Bielsko-Biała posiadają rejestrację w unijnym systemie ekozarządzania EMAS. W 2013 r. do tego systemu dołączy również Elektrownia Łagisza, która jest w trakcie procedury rejestracyjnej.

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, Południowy Koncern Węglowy, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło.

Źródło TAURON Polska Energia SA. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts