Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych ?Białe Murowanie? ? plany na 2014

Zapowiadane są m.in. działania edukacyjne dla inwestorów w zakresie energooszczędnego budowania

Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych ?Białe Murowanie? ogłosiło plany na 2014 rok. Priorytetem jest edukacja inwestorów indywidualnych w zakresie budownictwa energooszczędnego. Ważne będą również działania na rzecz dbania o interesy konsumentów i producentów, poprzez uczestniczenie w konsultacjach społecznych oraz pracę w komitetach technicznych odpowiedzialnych za normalizację w obszarze budownictwa. Plany zostały przyjęte  12 lutego 2014 przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

W zakresie edukacji, inicjatywy Stowarzyszenia obejmą m.in. rozpoczęcie cyklu seminariów dla inwestorów indywidualnych ?Jak wybudować ciepły i przyjazny środowisku dom?. Planowane są również spotkania dla architektów, a także zacieśnienie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rynku budowlanym. ?Budynki są odpowiedzialne za znaczące zużycie energii w Polsce. Szeroko dostępna wiedza nt. nowoczesnych, energooszczędnych metod budowania może przyczynić się do istotnych oszczędności w tym obszarze.? ? wyjaśnia Cezary Szeszuła, prezes Zarządu Stowarzyszenia.

W zakresie legislacji Stowarzyszenie chce być uważnym obserwatorem i konsultantem. W grudniu ub.r. ?Białe Murowanie? zostało członkiem trzech komitetów technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ? ds. konstrukcji murowych, ds. projektowania konstrukcji murowych oraz ds. akustyki architektonicznej. Stowarzyszenie zostało wpisane na listę organizacji biorących udział w konsultacjach społecznych przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. ?Na forum Unii Europejskiej przykłada się dużą wagę do doskonalenia w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa, dotyczy to również sektora budownictwa. Przepisy te muszą znaleźć swoje zastosowanie w naszym kraju. Ważne jest, aby w tych zmianach był brany pod uwagę głos fachowców na co dzień aktywnych na polskim rynku budowlanym.? ? ocenia Cezary Szeszuła.  

Informacje o Stowarzyszeniu Producentów Białych Materiałów Ściennych ?Białe Murowanie?

Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych ?Białe murowanie? jest organizacją zrzeszającą producentów wyrobów wapienno-piaskowych, czyli silikatów i betonu komórkowego. Należą do niego przedstawiciele kadry kierowniczej i pracowników ośmiu firm produkujących silikaty i beton komórkowy oraz same przedsiębiorstwa ? Xella Polska Sp. z o.o., Grupa SILIKATY Sp. z o.o., P.P.H. "Silikaty- Białystok" Sp. z o.o.;Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A., "PREFABET - Osława Dąbrowa" Spółka Akcyjna, Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa EFEKT, Silikaty - Szlachta S.C., Zakład Wapienno Piaskowy MEGOLA M. Muda i wspólnicy Sp.J. - jako członkowie wspierający. Celem organizacji jest upowszechnianie oraz pogłębianie wiedzy dotyczącej produkcji i zastosowania wyrobów  silikatowych i z betonu komórkowego w budownictwie oraz ich wpływu na środowisko naturalne. Więcej informacji na www.bialemurowanie.pl

 

Źródło SPBMŚ. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top