Wiadomości branżowe

Ericsson zapowiada współpracę w celu poprawy warunków życia w mieście

  • Ericsson zaprosił liderów przemysłu i naukowców, do współpracy w obrębie City Index, aby wdrożyć technologie ICT w sferze gospodarczej, społecznej i ochrony środowiska.
  • Współpraca z UN-Habitat w zakresie badań i promocji inwestycji w zrównoważony rozwój społeczny, ekonomiczny i dotyczący ochrony środowiska z zastosowaniem technologii ICT.
  • Zapowiadana jest inicjatywa dotycząca transportu, związana z analizą skutecznego wdrażania rozwiązań teleinformatycznych dla pojazdów, dróg oraz osób podróżujących.

Na zakończenie drugiego spotkania think-tanku o nazwie NEST - Networked Society Forum, Ericsson poinformował o swoim zaangażowaniu w promowanie szeroko pojętej współpracy w celu poprawy warunków życia w mieście.

Tematem spotkań NEST było "Usprawnianie warunków życia w mieście" - w ciągu dwóch dni do wiodących specjalistów z rządu, instytucji planowania, organizacji badających opinię publiczną i telekomunikacji, czyli do Dona Tapscotta, Stevena Levitta, Jimmy'ego Walesa i in. dołączył prezes firmy Ericsson i dyrektor generalny Hans Vestberg oraz stu liderów branży ICT w celu przeprowadzenia analiz dotyczących sposobu połączenia mobilności, dostępu szerokopasmowego i komunikacji w chmurze, dla utworzenia nowych rozwiązań w środowisku zurbanizowanym.

Vestberg powiedział: "miliony ludzi poruszających się codziennie w miastach stanowią olbrzymie wyzwanie, ale stwarzają też wielkie możliwości. ICT jest integralną i naturalną częścią wszystkiego, co robimy w tym zurbanizowanym świecie, a Ericsson po raz kolejny zgromadził grupę wiodących myślicieli i działaczy, aby pomogli wskazać drogę dalszego rozwoju naszej branży."

Networked Society City Index

Ericsson opublikował raport Networked Society City Index report za rok 2013, który pokazuje, jak korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT w miastach, w celu osiągnięcia zrównoważonego postępu. Raport określa Sztokholm, Londyn i Singapur, jako trzy największe miasta wykazujące wysokie zaangażowanie we wdrażaniu technologii ICT i jej efektywnym wykorzystaniu. Do NEST Ericsson zaprosił urzędników miejskich, w tym planistów i polityków oraz liderów ze świata biznesu, którzy w obrębie City Index, chcą rozwijać badania w 31 miastach, a następnie w kolejnych 450 miastach na świecie, w których liczba mieszkańców przekracza milion.

"W celu rozwiązania problemów systemowych w zakresie likwidacji zatorów, redukcji emisji CO2, zbierania śmieci, rozwoju skupisk mieszkaniowych, itp., współpraca jest jedynym sposobem tworzenia efektywnych rozwiązań dla miast" powiedział Vestberg. "ICT samo w sobie niczego nie rozwiąże. Jeśli uda nam się zgromadzić przedstawicieli prywatnych i publicznych organizacji, będziemy z pewnością mogli opracować innowacyjne i niespodziewane sposoby ułatwienia życia w miastach."

Partnerstwo z UN-Habitat

Kolejna inicjatywa ogłoszona podczas spotkań, to trzyletni program partnerski współpracy z ONZ-Habitat, agencją posiadającą mandat Organizacji Narodów Zjednoczonych, upoważniający do promowania zrównoważonej społecznie i ekologicznie polityki rozwoju miast. Przez najbliższe trzy lata Ericsson i ONZ-Habitat prowadzić będą wspólne badania i podejmować konkretne inicjatywy, które mają na celu rozpoznanie problematyki, co jest niezbędne dla władz miejskich i decydentów.

"Rolą firmy Ericsson będzie rozwijanie technologii i doradztwo obejmujące ICT. Spodziewamy się dokonać analizy studium przypadków dla poprawy standardów życia, wdrożyć duży system pozyskiwania i obróbki danych w celu śledzenia trendów miejskich oraz rozwoju świadomości społecznej w zakresie problematyki zrównoważonego rozwoju [1]. Liczymy również na zaangażowania pozostałych liderów tej branży, co umożliwi nam współpracę w najbliższej przyszłości", powiedział Vestberg.

Dr Joan Clos, podsekretarz generalny ONZ i dyrektor zarządzający UN-Habitat, powiedział: "W ciągu następnych trzydziestu lat liczba ludzi mieszkających w miastach wzrośnie o co najmniej 2,5 mld. Wymagać to będzie odpowiedniego planowania i zarządzania miastami, co wywoła określone skutki gospodarcze, społeczne i polityczne - muszą być również podjęte skuteczne działania dla redukcji ubóstwa i zapewnienia sprawiedliwości społecznej. Potrzebujemy kluczowych partnerów, z którymi wspólnie będziemy wprowadzać innowacyjne rozwiązania ułatwiające życie w wielkich miastach - współpracę z firmą Ericsson widzimy jako konkretny krok w tym kierunku."

Uruchomienie inicjatywy inteligentnego transportu

W raportach z obszernych badań prowadzonych przez Ericsson ConsumerLab [2], ruch drogowy i transport są wymienane przez mieszkańców jako największe wyzwania dla władz dużych i wciąż rozwijających się miast. Badania UE wykazują, że około 1% PKB rocznie traci się z powodu zatłoczenia dróg. Badania z USA wykazują, że na znalezienie miejsca parkingowego mieszkańcy poświęcają w sumie 70 000 000 godzin rocznie. W skali całego świata niestosowanie wymaganych środków dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego kosztuje ok. 518 miliardów USD, czyli równowartość 1-2% PKB średniozamożnego państwa. Na drogach ginie rocznie prawie 1,3 miliona ludzi, a dodatkowe 20-50 mln zostaje rannych lub staje się osobami niepełnosprawnymi.

Niezbędny jest wspólny wysiłek, aby umożliwić tworzenie bezpiecznych, zrównoważonych i efektywnych systemów transportowych - firma Ericsson rozpoczyna właśnie taki inteligentny system transportowy. Celem tego przedsięwzięcia jest dotarcie do zainteresowanych władz, instytutów badawczych, operatorów transportu publicznego, operatorów logistycznych oraz dostawców usług, wspólnie z którymi zostanie przeprowadzona analiza tego rozwiązania.

Dr Catherine Mulligan, pracująca w Imperial College Business School, wyjaśniła: "Jest coraz więcej dowodów na to, że infrastruktura cyfrowa i energia są niezbędne dla funkcjonowania inteligentnych systemów transportowych - mogą być one aktywowane dzięki powszechnej komunikacji, za pośrednictwem urządzeń i usług."

Vestberg kontynuował: "Przewiduje się, że do 2019 r. telefonia komórkowa osiągnie 9 mld abonamentów. Wymaga to ujednolicenia i współpracy całego ekosystemu. Nowe systemy transportowe korzystać będą w większym stopniu z telefonii komórkowej, dostępu szerokopasmowego i takich rozwiązań, jakim jest chmura. Widzieliśmy wspaniałe rozwiązania oferowane przez wiodące firmy, ale w celu ich rozpowszechnienia na skalę globalną musimy ze sobą współpracować."

Niektóre z głównych trendów w transporcie, to wprowadzanie pojazdów kierowanych automatycznie (driverless vehicles) i rozpowszechnianie się pojazdów elektrycznych. W 2014 r. Ericsson będzie prowadzić badania w kilku dziedzinach, aby uzyskać rozpoznanie optymalnych warunków pracy inteligentnych systemów transportowych. Prace te będą dotyczyć takich aspektów, jak innowacyjność, bezpieczeństwo, jakość usług, modele biznesowe oraz łańcuchy wartości i standaryzacja. Ericsson przeprowadzi serię debat tematycznych w ciągu całego roku. Wyniki badań zostaną wykorzystane w celu stymulowania postępu, eliminowania barier i rozpoczynania nowych przedsięwzięć.

Vestberg stwierdził: "Wraz ze światowymi ekspertami i liderami w branży, staramy się inspirować, rozwijać i tworzyć wartościowe pomysły, które przyczynią się do zwiększenia możliwości naszego przedsiębiorstwa i stanowić będą konkretny wkład w proces rozwoju społeczeństw?.

 

[1] www.un.org/en/ecosoc/about/mdg.shtml

[2] www.ericsson.com/news/131030-smartphones-change-cities_244129226_c

 

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zróżnoważonych społecznościach na całym świecie.

Nasza oferta obejmuje usługi, oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną dla operatorów telekomunikacyjnych i firm z innych branż. Obecnie ponad 40 procent światowego ruchu mobilnego przechodzi przez sieci firmy Ericsson. Obsługujemy sieci klientów, z których korzystają ponad 2 miliardy abonentów.

Działamy w 180 krajach i zatrudniamy przeszło 100 000 pracowników. Forma Ericsson założona w 1876r., ma centralę w Sztokholmie. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.twitter.com/ericsson_poland

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska

Źródło Ericsson Sp. z o.o.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy