Wiadomości branżowe

Nowa stacja przetwórstwa gazu Serinus Energy na Ukrainie

Serinus Energy zakończył prace przy budowie nowej stacji przetwórstwa gazu o dużej przepustowości obsługującej koncesje Makiejewskoje i Olgowskoje. Zwiększy ona wydajność infrastruktury KUB-Gas do ponad 1,92 mln m sześc. gazu dziennie, w porównaniu do maksymalnej ilości 790 tys. m sześc. gazu dziennie do tej pory. Przewiduje się, że dzienna produkcja, dotychczas ograniczana przez możliwości

Serinus Energy zakończył prace przy budowie nowej stacji przetwórstwa gazu o dużej przepustowości obsługującej koncesje Makiejewskoje i Olgowskoje. Zwiększy ona wydajność infrastruktury KUB-Gas do ponad 1,92 mln m sześc. gazu dziennie, w porównaniu do maksymalnej ilości 790 tys. m sześc. gazu dziennie do tej pory. Przewiduje się, że dzienna produkcja, dotychczas ograniczana przez możliwości systemu, wzrośnie o 142 tys. m sześć. gazu dziennie już w najbliższym czasie.

Prace przy stacji przetwórstwa gazu rozpoczęły się we wrześniu 2013 roku i zakończyły w grudniu. Koszty związane z budową wyniosły 7,8 mln USD, z czego 5,5 mln USD przypada na Serinus Energy. Przepływ gazu przez stację został zainicjowany 6 marca, po serii testów i otrzymaniu odpowiednich zgód eksploatacyjnych. Jej przepustowość będzie stopniowo zwiększana, a system stabilizowany, zgodnie z najlepszymi praktykami w branży. Produkcja na Ukrainie osiągnęła w grudniu 2013 roku wielkość 597,5 tys. m sześć. gazu i 110 baryłek kondensatu dziennie.

- Cieszymy się, że prace przy stacji przetwórstwa gazu zostały zakończone, a nasze wydobycie z pól Makiejewskoje i Olgowskoje może wkrótce osiągnąć znacznie wyższe poziomy. Wzrost produkcji był dotychczas ograniczany, a wraz z nową przepompownią spodziewamy się wkrótce wymiernych efektów naszej pracy ? powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Serinus Energy.

Zarówno w lutym, jak i marcu praca zespołu Serinus Energy na ukraińskich aktywach nie została zakłócona przez zawirowania polityczne. Gaz produkowany przez KUB-Gas w lutym sprzedawany był w cenie 308,53 USD za tysiąc metrów sześciennych. Wartość ta jest wynikiem obniżki ceny gazu z Rosji oraz pogorszenia kursu ukraińskiej hrywny wobec amerykańskiego dolara. Ze względu na ostatnią zmianę polityki cenowej Rosji wobec Ukrainy, przewiduje się, że w kwietniu cena produkowanego przez Serinus Energy surowca może wzrosnąć.

 

O Serinus Energy

Serinus Energy to międzynarodowa spółka wydobywająca oraz poszukująca ropy naftowej i gazu, posiadająca zdywersyfikowany portfel projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii: 13 koncesji na 3 kontynentach, m.in. na Ukrainie w Tunezji, Brunei i Rumunii. Średnia miesięczna produkcja z aktywów na Ukrainie (gaz ziemny) i w Tunezji (ropa naftowa) wynosi ponad 5.000 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (boepd), zaś rezerwy 2P dla Ukrainy i Tunezji wynoszą 20,6 milionów baryłek ekwiwalentu ropy (MMboe). W ciągu 3 lat od rozpoczęcia inwestycji na Ukrainie produkcja wzrosła ponad pięciokrotnie. Serinus Energy jest notowany na dwóch parkietach: na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (TSX). Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. ? międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements)

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań Spółki lub jej spółek zależnych, jak też odnoszących się do określonych odwiertów wykonanych lub które będą wykonywane, lub do badań sejsmicznych, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze występujące na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Serinus Energy ? zakontraktowana wieża wiertnicza dla nowego odwiertu w Tunezji

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy