Wiadomości branżowe

Blok o mocy 50 MW w Bielsku-Białej otwarty

Nowy blok ciepłowniczy o mocy 50 MWe i 106 MWt w TAURON Wytwarzanie Oddział Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała został 26 listopada uroczyście przekazany do eksploatacji. To jednostka kogeneracyjna, wybudowana z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii. Jednostka działa w oparciu o wysokosprawne technologie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w

Nowy blok ciepłowniczy o mocy 50 MWe i 106 MWt w TAURON Wytwarzanie Oddział Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała został 26 listopada uroczyście przekazany do eksploatacji. To jednostka kogeneracyjna, wybudowana z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii.

Jednostka działa w oparciu o wysokosprawne technologie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.

? TAURON jest w zaawansowanej fazie realizacji projektów zaplanowanych w strategii korporacyjnej. Ich celem jest zarówno zapewnienie mocy wytwórczych, jak i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko ? mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. ? Nowa jednostka charakteryzuje się wysokimi parametrami sprawnościowymi przy znacznie obniżonym oddziaływaniu na środowisko naturalne, podobnie jak inne ? oddane w 2013 r. ? bloki, m.in. biomasowe w Jaworznie (50 MW), Stalowej Woli (20 MW) i Tychach (40 MW) ? dodaje.

W porównaniu z jednostkami dotychczas pracującymi w Bielsku-Białej nowy blok będzie emitował o 90 proc. mniej dwutlenku siarki i prawie 25 proc. mniej dwutlenku węgla. Ponad 17-krotnie zmniejszy się emisja pyłu, a trzykrotnie tlenków azotu.

Blok zaopatrzony jest w kocioł parowy fluidalny o wydajności ok. 220 t/h oraz turbinę przeciwprężną o mocy ciepłowniczej 106 MWt i mocy elektrycznej 50 MWe. Dla skompensowania dobowych wahań obciążeń, szczególnie w okresie przejściowym sezonu grzewczego, wybudowano akumulator ciepła o pojemności użytkowej ok. 20 tys. m3. Dodatkowo dla zaspokojenia szczytowych potrzeb ciepłowniczych zamontowano dwa kotły szczytowe opalane olejem o łącznej mocy ok. 80 MWt.

Inwestycja o wartości ponad 617 mln zł rozpoczęła się pod koniec 2011 r. Blok ma kluczowe znaczenie dla systemu ciepłowniczego Bielska-Białej. - Elektrociepłownia pokrywa prawie 100 proc. zapotrzebowania mieszkańców miasta i okolic na energię elektryczną oraz ciepło, dlatego moc bloku została zaprojektowana adekwatnie do lokalnych potrzeb ? mówi Stanisław Tokarski, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie.

Jednostka rozpoczęła pracę wraz ze startem sezonu grzewczego. Działa ze zmiennym obciążeniem, zależnym od zapotrzebowania na ciepło. Dzięki zamontowanemu akumulatorowi wyprodukowane ciepło może być magazynowane.

A to już wiesz?  Zaostrzone normy emisji spalin dla maszyn rolniczych

- Cieszę się, że bielska elektrociepłownia z tak nowoczesną jednostką ? w ramach koncentracji działalności ciepłowniczej w jednym podmiocie - znajdzie się wkrótce w strukturach naszej spółki ? zapewnia Henryk Borczyk, prezes zarządu TAURON Ciepło.

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, Południowy Koncern Węglowy, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło.

Źródło TAURON Polska Energia SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy