Wiadomości branżowe

Dalkia buduje gazową elektrociepłownię w Ursusie i rozwija sieć ciepłowniczą

W efekcie wartej około 300 mln złotych inwestycji mieszkańcy dzielnicy Ursus i zachodniej części Warszawy uzyskają dostęp do taniego, bezpiecznego i ekologicznego ciepła. Pierwsi odbiorcy ciepła zostaną zasileni z sieci miejskiej w sezonie grzewczym 2016-2017 r.

Ursus: najlepsze miejsce dla rozwoju

Wybór Ursusa wynika z braku bezpieczeństwa dostaw ciepła dla dzielnicy oraz perspektywy powstawania osiedli mieszkaniowych na jej terenie w ciągu najbliższych 10 lat.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz budowa nowej elektrociepłowni na terenie Ursusa to kompleksowa inwestycja, mająca na celu zapewnienie mieszkańcom i pozostałym odbiorcom z dzielnicy i okolic długoterminowego bezpieczeństwa dostaw taniego oraz ekologicznego ciepła. Obecny autonomiczny system ciepłowniczy w Ursusie jest niewydajny i stanowi obciążenie dla środowiska, ponieważ zasilające go ciepło pochodzi z elektrociepłowni węglowej oraz osiedlowych i blokowych kotłowni.

Dalkia i PGNiG Termika współpracują w celu znalezienia najlepszych rozwiązań dla klientów w Warszawie i dzielnicy Ursus

Obie firmy rozpoczęły rozmowy zmierzające do wypracowania najbardziej efektywnych rozwiązań dla odbiorców ciepła oraz wspólnego rozwoju sieci ciepłowniczej zgodnego z polityką energetyczną miasta i planami zagospodarowania przestrzennego. Mają one na celu zapewnienie dostępu do ciepła dla nowych odbiorców, jak również podniesienie niezawodności sieci oraz konkurencyjności cen.

Dzielnicowa sieć ciepłownicza zostanie połączona dzięki budowie nowej elektrociepłowni

Inwestycje Dalkii, realizowane we współpracy z PGNiG Termika, pozwolą rozwiązać tę sytuację z korzyścią dla odbiorców ciepła w Ursusie i okolicach. Umożliwią znaczące obniżenie kosztów ogrzewania, istotną poprawę warunków środowiska naturalnego oraz zapewnią bezpieczeństwo i niezawodność dostaw dla obecnych oraz przyszłych odbiorców. Podłączeni do sieci miejskiej mieszkańcy Ursusa i okolicznych terenów zostaną objęci taryfą obowiązującą na terenie innych dzielnic stolicy, obecnie znacznie niższą niż taryfy za ciepło pochodzące z istniejących źródeł lokalnych. Obecnie cena 1GJ w taryfie miejskiej wynosi ok. 54 zł, podczas gdy podłączeni do kotłowni lokalnych mieszkańcy Ursusa płacą ok. 105 zł za tę jednostkę ciepła, natomiast odbiorcy ciepła produkowanego przez Energetykę Ursus ? 63 zł. Według szacunków Dalkii, w rezultacie powstawania nowych osiedli mieszkaniowych zapotrzebowania na ciepło w tej dynamicznie rozwijającej się części Warszawy wyniesie 180 MWt ciepła do 2025 r. wobec obecnie dostarczanych 50 MWt.

Wykorzystanie gazu oraz budowa źródła o odpowiedniej mocy i magistrali między Ursusem a Warszawą stanowi kompleksowe oraz zrównoważone rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo dostaw ciepła w racjonalnych cenach.

Włączenie elektrociepłowni do sieci ma dwie podstawowe zalety dla odbiorców ciepła: zabezpiecza dostawy dla Ursusa oraz przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Projekt, komplementarny wobec planów PGNiG Termika, pozwoli zapewnić zaopatrzenie w ciepło w dłuższej perspektywie przy ? jednocześnie ? najlepszej wydajności, niskich emisjach oraz optymalnych warunkach ekonomicznych.

Kogeneracja gazowa poprawi efektywność i ograniczy emisje

Nowa elektrociepłownia będzie zasilana gazem, jej moc elektryczna wyniesie ok. 107 MWe, natomiast cieplna ? 80 MWt. W jej konstrukcji zostaną wykorzystane najnowsze dostępne technologie, spełniające również najnowsze, restrykcyjne środowiskowe normy, które wejdą w życie w 2016 r. Inwestycja przyczyni się do dywersyfikacji koszyka paliwowego, ograniczy emisję dwutlenku węgla o około 50 procent, praktycznie wyeliminuje uwalnianie pyłu oraz dwutlenku siarki i znacznie zredukuje emisje tlenków azotu oraz innych, szkodliwych substancji.

Najlepsze ekonomicznie rozwiązanie dla rozwoju Ursusa

?Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz budowa elektrociepłowni o odpowiedniej mocy w Ursusie to dla nas kluczowy projekt, przewidziany już w umowie na zakup SPEC. Prowadzimy intensywne prace, aby jak najszybciej doprowadzić rozpoczęte już inwestycje do końca, by mogły zapewnić mieszkańcom i innym odbiorcom ciepła w Ursusie bezpieczeństwo cieplne zarówno w tej niedalekiej, jak i dalszej przyszłości.? ? powiedział Jacky Lacombe, przyszły prezes Dalkii Warszawa.

Realizowany od 2013 r. projekt, polegający na budowie nowej magistrali ciepłowniczej, pozwoli na rozpoczęcie dostaw ciepła dla Ursusa w październiku 2016 r.


dostarczył infoWire.pl
Źródło Dalkia. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy