Cryptoozology, Myths, Legends articles

Rzecznicy tropią zmiany klimatu

Rzecznicy tropią zmiany klimatu

British Council, w ramach programu Challenge Europe, wraz z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych zorganizował wyjazd warsztatowy dla uczestników projektu – rzeczników klimatu. Celem study tour, które odbyło się w ostatnich dniach sierpnia, było przybliżenie młodym ludziom zagrożeń wynikających ze zmian …

Top